︎︎︎ Conscious Design   ︎︎︎ Přístupy

(G) Sdílení znalostí
a zkušeností1Sdílení informací a postupů výroby souvisí také se zmíněnou participací. Uvědomělí a odpovědní designéři reagují na potřebu zapojení zákazníků přímo do procesu vzniku produktů, nově vznikajícími atlasy materiálů s recepty a postupy.Role odpovědných designérů se tak částečně mění a přesouvá do edukativnější roviny – s apelem na sdílení znalostí, informací a zkušeností.

Především se jedná o rostoucí materiály (houby, kombucha) nebo o využití domácího potravinového odpadu, z něhož si lidé mohou vytvořit biodegradabilní (v půdě samovolně rozložitelné) materiály a předměty.

Příkladem takového smýšlení je platforma Materiom, která disponuje open-source recepty a postupy. Jeho spoluzakladatelkou je Liz Corbin, která svou profesní cestu a hlavní cíle Materiomu shrnuje v podcastu: „We need a new relationship with the material world“. Tvrdí, že se ve své současné tvorbě zaměřuje především na pomoc lidem pochopit důležitost a hodnotu materiálů, které nás obklopují každý den.

Takový nový odpovědný přístupu k designérské profesi reprezentuje i činnost Pauly Nerlich, která je spoluzakladatelkou nedávno spuštěné série virtuálních workshopů s názvem „Circular Home Lab“. Účastníci workshopů jsou zasvěceni do myšlenek a významu cirkulárního designu a učí se tvořit předměty do domácnosti ze svého vlastního potravinového odpadu. Nerlich tak vedle své výzkumné činnosti předává své objevy a znalosti veřejnosti.2

Agar, zdroj: Materiom

Materiály vytvářené z potravinového odpadu, zdroj: Circular Home Lab


Znáš zajímavý odkaz, který v databázi chybí? Chceš se podělit o svůj příběh? Zajímal by tě konkrétní rozhovor?


Projekt byl obnoven za podpory Specifického výzkumu FaVU VUT a jedná se o jeden z výstupů disertační práce Valentýny Landa Filípkové.
Webdesign 2022 — Pavel Holomek