Platforma zaznamenává výzkum spojený s environmentálně odpovědnou tvorbou designéra, která se neobejde bez mezioborové kolaborace. Projekt se soustředí na motivaci, fungování a ekologický impakt mezioborových týmů (design, věda, umění, inženýrství) z oblasti designu a materiálové inovace. Platforma disponuje tematickými články, zajímavými odkazy a rozhovory s iniciátory a členy takových týmů.

Projekt vznikl s cílem sdílet zjištěná a dosud nepublikovaná data a důležité zdroje se studenty designu a designéry, a snahou motivovat a nasměrovat je k iniciaci a aplikaci kolaborativního způsobu praxe u nás v ČR.

K nalezení je zde i přehled základních materiálů a jejich alternativ společně s dalšími přístupy k odpovědné designové tvorbě. Původní web byl založen v rámci diplomové práce (Odpovědný design, FaVU, 2021) a byl cílen na studenty designu a designéry, kterým není lhostejné zacházení s materiálovými zdroji a kteří by se chtěli vydat novou cestou, ale neví, kde a jak začít.









Znáš zajímavý odkaz, který v databázi chybí? Chceš se podělit o svůj příběh? Zajímal by tě konkrétní rozhovor?






Projekt byl obnoven za podpory Specifického výzkumu FaVU VUT a jedná se o jeden z výstupů disertační práce Valentýny Landa Filípkové.




Webdesign 2022 — Pavel Holomek