O projektu


Pojem „udržitelný“ se stal v posledních letech nadužívaným – možná až zneužívaným. Náhrada termínem „odpovědný“ pojem udržitelnosti obohacuje o kontext etiky, smysluplnosti procesů a obecné ohleduplnosti.

Odpovědný design je takový design, který se zabývá etickými otázkami a původem materiálových zdrojů a který si je vědom dopadů svého rozhodování. Takový, jež volí materiály odpovědně a pracuje ohleduplně vůči přírodě a lidem.

Platforma se skládá z přehledu materiálů a jejich alternativ a možných odpovědných přístupů, z tematických odkazů a rozhovorů s designéry, materiálovými specialisty, vědci a technology, se kterými se protnula má cesta za odpovědí na otázku:


Jakým směrem se odpovědný design ubírá nebo by se ubírat měl?

Projekt vzniká s cílem sdílet zjištěná fakta a důležité zdroje se studenty designu a designéry, kterým není lhostejné zacházení s materiálovými zdroji a kteří by se chtěli vydat novou cestou, ale neví, kde a jak začít.

Mark

Projekt vznikl jako diplomová práce Valentýny Filípkové na FaVU VUT v Brně.