Souhrn odkazů souvisejících s envioronmentálně odpovědným designem a mezioborovou spoluprací.


Osobnosti, iniciativy a studia
Odborníci
︎︎︎Liz Corbin
︎︎︎Carole Collet
︎︎︎Neri Oxman
︎︎︎Cate Franklin / Caroline Till
︎︎︎Maya Shmailov
︎︎︎Suzanne Lee


Projekty
︎︎︎World of Matter
︎︎︎Environmentally Conscious Design
︎︎︎DXM Berlin
︎︎︎futuress.org
︎︎︎Matters of Activity


Výzkumná centra a iniciativy
︎︎︎MIT Media Lab 
︎︎︎HBBE
︎︎︎Morphing Matter Lab
︎︎︎Dumo Lab
︎︎︎BioArt Laboratories
︎︎︎Art Laboratory Berlin
︎︎︎Ectopia
︎︎︎Joint Research Centre (JRC)
︎︎︎Space10
︎︎︎Klasse Klim
︎︎︎STATE Studio
︎︎︎Conscious Textile Group
︎︎︎Design Research Lab
︎︎︎Materials Experience Lab
︎︎︎MOME Innovation Center

Studia a firmy
︎︎︎FormaFantasma
︎︎︎Rotor
︎︎︎Modern Synthesis
︎︎︎Clemens Winkler
︎︎︎Crafting Plastics

︎︎︎Modern Meadow

︎︎︎ShellWorks

︎︎︎Officina Corpuscoli

︎︎︎Ecovative

︎︎︎Mycoworks

︎︎︎Malai

︎︎︎Biofabricate

Terapie
Literatura
Znáš zajímavý odkaz, který v databázi chybí? Chceš se podělit o svůj příběh? Zajímal by tě konkrétní rozhovor?


Projekt byl obnoven za podpory Specifického výzkumu FaVU VUT a jedná se o jeden z výstupů disertační práce Valentýny Landa Filípkové.
Webdesign 2022 — Pavel Holomek