Materiály


Od stěn domů, ve kterých žijeme, přes židle, na kterých sedíme, po oblečení, které nás zahřívá, jsme obklopeni a chráněni hmotou. Volba a charakter takových hmot může ovlivňovat nejen lidskou fyzickou a psychickou pohodu, ale také míru dopadu na životní prostředí.

Materiál lze chápat různými způsoby. Obecně se jedná o něco viditelného, hmatatelného, tedy hmotného. Slovo materiál může indikovat ryzí látky či jejich slitiny (bronz) a kombinace, ale také organizované kombinace elementů (dřevo).

V kontextu designu produktů můžeme obecně rozlišovat několik základních skupin materiálů: kovy, keramické materiály, plasty, rostoucí a kombinované materiály. Texty (0.1)–(0.5) doplňují příklady tohoto základního dělení o alternativy, reagující na současné ekologické výzvy.

Mark

Projekt vznikl jako diplomová práce Valentýny Filípkové na FaVU VUT v Brně.