Pojem „udržitelný“ se stal v posledních letech nadužívaným – možná až zneužívaným. Náhrada termínem „odpovědný“ pojem udržitelnosti obohacuje o kontext etiky, smysluplnosti procesů a obecné ohleduplnosti.

Environmentálně odpovědný design je takový design, který se zabývá etickými otázkami a původem materiálových zdrojů a který si je vědom dopadů svého rozhodování. Takový, jež volí materiály odpovědně a pracuje ohleduplně vůči přírodě a lidem.

Následující články se skládají ze základního přehledu materiálů a jejich alternativ.

Od stěn domů, ve kterých žijeme, přes židle, na kterých sedíme, po oblečení, které nás zahřívá, jsme obklopeni a chráněni hmotou. Volba a charakter takových hmot může ovlivňovat nejen lidskou fyzickou a psychickou pohodu, ale také míru dopadu na životní prostředí.

Materiál lze chápat různými způsoby. Obecně se jedná o něco viditelného, hmatatelného, tedy hmotného. Slovo materiál může indikovat ryzí látky či jejich slitiny (bronz) a kombinace, ale také organizované kombinace elementů (dřevo).

V kontextu designu produktů můžeme obecně rozlišovat několik základních skupin materiálů: kovy, keramické materiály, plasty, rostoucí a kombinované materiály. Texty (0.1)–(0.5) doplňují příklady tohoto základního dělení o alternativy, reagující na současné ekologické výzvy.

Znáš zajímavý odkaz, který v databázi chybí? Chceš se podělit o svůj příběh? Zajímal by tě konkrétní rozhovor?


Projekt byl obnoven za podpory Specifického výzkumu FaVU VUT a jedná se o jeden z výstupů disertační práce Valentýny Landa Filípkové.
Webdesign 2022 — Pavel Holomek