1V kontextu designu produktů můžeme obecně rozlišovat několik základních skupin materiálů. Jednou z nich jsou kovy, prvky hojně využívány pro své fyzikální vlastnosti. Mohou být kombinovány s dalšími kovy (slitiny) a nekovovými prvky pro úpravu vlastností.Mezi nejpoužívanější kovy se řadí železo a hliník. Poměrně snadno se zpracovávají a pomocí magnetických vlastností se jednoduše třídí. Nevýhoda většiny kovů spočívá v tom, že snadno korodují. Korozi lze předcházet povrchovými úpravami, jež mohou zkomplikovat či znemožnit následné znovuvyužití materiálu.2 

Kovy se v přírodě vyskytují většinou ve formě minerálů (rud). K jejich přeměně na čistý kov je zapotřebí oxidačně-redukčních reakcí. Přirozeně dostupné je však například zlato, měď a platina.3

Výskyt hlavních světových ložisek těchto neobnovitelných nerostných surovin zaznamenává portál resourcewatch.org.

Právě hutnictví (metalurgie) sebou přináší i řadu negativních environmentálních dopadů a také etických otázek ohledně pracovních podmínek v tomto odvětví.

1 KOV Photo by Takis Politis on Unsplash

2 HAFFMANS, Siem, et al. Products That Flow: Circular Business Models and Design Strategies for Fast-Moving Consumer Goods. 1. Amsterdam: BIS Publishers, 2018, s. 91–99. ISBN 978-90-6369-498-2.

3 KULA, Daniel, Elodie TERNAUX a Quentin HIRSINGER. Materiology: průvodce světem materiálů a technologií pro architekty a designéry. Praha: Happy Materials, c2012. ISBN 978-80-260-0538-4.Znáš zajímavý odkaz, který v databázi chybí? Chceš se podělit o svůj příběh? Zajímal by tě konkrétní rozhovor?


Projekt byl obnoven za podpory Specifického výzkumu FaVU VUT a jedná se o jeden z výstupů disertační práce Valentýny Landa Filípkové.
Webdesign 2022 — Pavel Holomek