Obrázky


3
Poznámky

1 HAFFMANS, Siem, et al. Products That Flow: Circular Business Models and Design Strategies for Fast-Moving Consumer Goods. 1. Amsterdam: BIS Publishers, 2018, s. 91–99. ISBN 978-90-6369-498-2.

2 KULA, Daniel, Elodie TERNAUX a Quentin HIRSINGER. Materiology: průvodce světem materiálů a technologií pro architekty a designéry. Praha: Happy Materials, c2012. ISBN 978-80-260-0538-4.

3 KOV Photo by Takis Politis on Unsplash


 
(0.1)
KovyV kontextu designu produktů můžeme obecně rozlišovat několik základních skupin materiálů. Jednou z nich jsou kovy, prvky hojně využívány pro své fyzikální vlastnosti. Mohou být kombinovány s dalšími kovy (slitiny) a nekovovými prvky pro úpravu vlastností.  

Mezi nejpoužívanější kovy se řadí železo a hliník. Poměrně snadno se zpracovávají a pomocí magnetických vlastností se jednoduše třídí. Nevýhoda většiny kovů spočívá v tom, že snadno korodují. Korozi lze předcházet povrchovými úpravami, jež mohou zkomplikovat či znemožnit následné znovuvyužití materiálu.1 

Kovy se v přírodě vyskytují většinou ve formě minerálů (rud). K jejich přeměně na čistý kov je zapotřebí oxidačně-redukčních reakcí. Přirozeně dostupné je však například zlato, měď a platina.

Výskyt hlavních světových ložisek těchto neobnovitelných nerostných surovin zaznamenává portál resourcewatch.org.

Právě hutnictví (metalurgie) sebou přináší i řadu negativních environmentálních dopadů a také etických otázek ohledně pracovních podmínek v tomto odvětví.