︎︎︎ Conscious Design   ︎︎︎ Přístupy

(D) Participace a take-back systems
1Pro zmíněný udržitelný model toku produktu z hlediska životního prostředí je participace uživatele – tedy jeho spoluúčast na procesu vzniku nového produktu – důležitější než kdy dřív.Od spotřebitele se očekává jeho uvědomělost a iniciativa, kterou je ze strany designérů/výrobců potřeba nějakým způsobem motivovat. Právě komunikace a reálné domýšlení systému zpětného odběru (take-back system) patří mezi důležité součásti práce designéra v rámci konceptu cirkulární ekonomiky.

Například česká firma KAVE nabízí obuv vyrobenou ze zbytkových materiálů a apeluje na své zákazníky, aby jim své opotřebované boty poslali zpět – gumová podrážka se rozemele na granulát a následně se slisuje nová. Podobný postoj zaujala slovenská kosmetická firma MYLO, která nabádá své zákazníky, aby po vypotřebování kosmetiky zaslali skleněné obaly zpět nebo je vrátili na jedné ze spřátelených prodejen na Slovensku a ČR – obratem nabízí slevu na další nákup.

Ze strany designérů a výrobců je tak důležitá uživatelská srozumitelnost – správná volba kanálů a prostředků ke sdělení informací o tom, jak s produktem nakládat po tom, co doslouží. Protože bez srozumitelné komunikace přijde vniveč předchozí snaha o odpovědnou produkci.

Poslat zpět do firmy? Nabídnout na bazaru? Vyhodit do koše nebo do kompostu? Rozloží se?

Zapojením zákazníků přímo do procesu vzniku produktů se vytváří nový emocionální faktor, který dle studií napomáhá jejich delší životnosti.

Je dokázáno, že když se lidé podílí na výrobě, montáži nebo obecně vzniku produktů, více si jich váží – tím pádem jim také déle vydrží.2 Například známý výrobce IKEA, který si pohrává s vlastním sestavováním nábytku. Přestože některé řady nábytku nejsou z kvalitních a bytelných materiálů, zmíněná emocionální rovina jejich životnost často prodlouží.

V kontextu recyklace pak za zmínku rozhodně stojí firma Precious Plastic jejíž zakladatel Dave Hakkens vytvořil systém pro domácí recyklaci plastových nádob.

1 KAVE footwear

2 KNOTKOVÁ, Eliška. TOWARDS NEW MATERIALITY. No more waste (webinář). matériO' Prague.Znáš zajímavý odkaz, který v databázi chybí? Chceš se podělit o svůj příběh? Zajímal by tě konkrétní rozhovor?


Projekt byl obnoven za podpory Specifického výzkumu FaVU VUT a jedná se o jeden z výstupů disertační práce Valentýny Landa Filípkové.
Webdesign 2022 — Pavel Holomek