Odpovědný design


Design, který se zamýšlí nad původem materiálových zdrojů a je si vědom dopadu svého rozhodování.
 
Mark

Projekt vznikl jako diplomová práce Valentýny Filípkové na FaVU VUT v Brně.