︎︎︎ Conscious Design   ︎︎︎ Články a rozhovory

Future Materials Conference 2023 a Material Dialogues Workshop


22. 1. 2024    Konference

Zpráva o konferenci Future Materials (MOME, Budapešť) propojující specialisty a nadšence z oblasti materiálové inovace, designu a dalších oborů. A o tom, jak probíhal jeden z workshopů zaměřený nejen na definici role materiálového designéra.


Valentýna Landa Filípková
zakladatelka webu ConsiousDesign.cz a doktorandka na FaVU VUT1


Druhý ročník konference Future Materials proběhl 28. září 2023 v Budapešti v prostorách Moholy-Nagy University of Art and Design (MOME).  Na účastníky čekal jeden den plný příspěvků specialistů zabývajících se vývojem nových materiálů a produktů. Každý přednáškový blok uvedl svou prezentací jeden z hlavních hostů (Emma van der Leest, Oron Catts). Následně probíhala paralelně ve dvou sálech tematicky rozdělená vlákna přednášek zaměřujících se na architekturu a textilie nebo na zdravotnictví a potraviny. Účastníci tak mohli nahlédnout do světa materiálových inovací ve stavebnictví, textilních ekotrendů, cirkulárních materiálů a zbytkové produkce, ale také materiálových inovací pro budoucí zdravotnictví, potravinářství a zemědělství. Záznam obou přednáškových bloků konference je stále možné zhlédnout online (Healthcare & Food Tracks, Keynotes, Architecture & Textiles Tracks).

Úvodem hovořila o svých projektech zakladatelka projektu BlueCity Lab, Emma van der Leest. Představila například výzkumný projekt Fungkee. Jedná se o krycí vrstvu/povlak z hub (biologicky odbouratelný), jehož aplikací zlepšíme fyzikální vlastnosti materiálů na přírodní bázi (vegan kůže z celulózy atd.). Produkt je na velmi dobré cestě ke komerčnímu uplatnění. 

Přednášky doplňovaly diskuze speakerů a pauzy s dobrovolnými aktivitami vybízejícími k networkingu. Každý z účastníků mohl například hledat osobu se stejnými piktogramy na náramku, který všichni obdrželi při registraci. Účastníci mohli vyplnit a odevzdat kartičku s informací o sobě a svém zaměření a následně si jinou vylosovat a pokusit se vylosovaného účastníka najít, či ho kontaktovat.   2

   3


Celý den bylo možné zhlédnout doprovodnou výstavu Future Materials Exhibition. Vystavené materiály navazovaly na zmíněná hlavní témata konference. Návštěvníci se v rámci výstavy mohli blíže seznámit s některými projekty a materiály prezentovanými na konferenci, ale také s projekty studentů a absolventů MOME. Společně s výstavou byla návštěvníkům také zpřístupněná značná část budapešťské knihovny materiálů Budapest Design Material Library.4Workshopy


Druhý den proběhly workshopy s limitovaným počtem míst, které byly stejně jako celá konference pro registrované účastníky zdarma. Na výběr měli participanti tři workshopy, z nichž dva byly zaměřené více prakticky. Prvním z nich byl Bio-sparkle design with bio-based sequin, v rámci něhož si účastníci vyzkoušeli vyrobit materiál podobný plastu za použití přírodních a biologicky odbouratelných ingrediencí pod vedením Malu Lücking. Dalším workshopem, jehož název hovoří sám za sebe: Make your own mushroom purse, provázeli Emese Takács a Gergely Kiss.

Třetí workshop: Material Dialogues: Navigating Complexity, a Mode to Approach the Territories of Materials Design, který jsem absolvovala, proběhl pod vedením prof. Valentiny Rognoli a doktorandky Sofie Soledad Duarte Poblete z Milánské polytechniky. Odborné zaměření participantů bylo různorodé, setkali se tak produktoví designéři, inženýři, lektoři, ale také materiáloví designéři.

Nejprve představila svůj dizertační projekt Sofie. Celý její výzkum probíhá pod vedením prof. Laury Anselmi a prof. Valentiny Rognoli. Jak už samotný název workshopu napovídá, zkoumá roli materiálového designéra ve společnostech zaměřených na design v kontextu materiálové cirkularity a environmentální udržitelnosti. Jelikož se mezi firmami zatím nejedná o široce uznávanou a zavedenou profesi, jejím cílem je roli materiálového designéra definovat. Část workshopu probíhala prostřednictvím nástroje Material Dialogue Wheel, který Sofie navrhla pro sběr dat pro svůj výzkum, a to využitím Ma2E4 Toolkit (Camere, S., Karana, E., 2018)5 a Circular HCI (Vogel, S et al., 2020)6.
7


V první praktické části workshopu jsme si z materiálové knihovny vybrali jeden z materiálů a pokusili se jej vlastními slovy popsat. V druhé části jsme dostali k dispozici arch se zmíněným nástrojem, který měl rozšířit způsoby uvažování nad daným materiálem. Následovala diskuze a po ukončení workshopu jsme své poznatky vyplnili v dotazníku.8 Osobně jsem materiálového designéra definovala jako:

„Material designer is someone who has knowledge about classic materials and their alternatives and can help people find the perfect and environmentally conscious match for their project (this needs other disciplines to contribute... so material designer could be something like a mediator, consultant). Their role encompasses the essence of multiple disciplines for the benefit of the planet.“  9

    10Profesorka Rognoli navazovala na svůj příspěvek z konference, a jelikož se materiály zabývá již mnoho let, představila nám konkrétní projekty a práci svého výzkumného týmu na univerzitě (PoliMi). Prezentovala nám také publikace, na kterých pracovala: Materials Experience: Fundamentals of Materials and Design a Materials Experience 2: Expanding Territories of Materials and Design. Mimo to s námi sdílela i jeden osobní zážitek, díky kterému se začala v 90. letech materiálům věnovat. Při pracovní stáži ve studiu u Ezia Manziniho jí Ezio osobně řekl:

„You are not going to be a designer, I am a designer. You need to specialize in something like technical drawing, drawing or materials.“ 💡   11

   12


Za jedinou slabinu konference bych označila nedostatek příspěvků od specialistů z vědeckých oborů. Jinak ale byla konference skvěle zorganizovaná a těším se na další ročník.
1 Zdroj: https://futurematerials.mome.hu/gallery/

Zdroj: https://futurematerials.mome.hu/gallery/

3 Zdroj: https://futurematerials.mome.hu/gallery/

4 Zdroj: https://futurematerials.mome.hu/gallery/


5 Camere, S., & Karana, E. (2018). Experiential Characterization of Materials: Toward a toolkit. https://doi.org/10.21606/drs.2018.508

6 Vogel, S., Campreguer França, N., Economidou, E., Maurer, B., & Tscheligi, M. (2020). Circular HCI: Tools for Embedding Circular Thinking in Material-Driven Design. Companion Publication of the 2020 ACM Designing Interactive Systems Conference, 233–237. https://doi.org/10.1145/3393914.3395894

7 Material Dialogue Wheel – pracovní verze nástroje navrženého Sofií pro zahájení konverzace a odhalení problematiky materiálového designu a materiálového designéra*ky

8 Formulár je stále možné (2023/2024) vyplnit zde.

9 Zdroj: https://futurematerials.mome.hu/gallery/

10 Zdroj: https://futurematerials.mome.hu/gallery/

11 Zdroj: https://www.sciencedirect.com/book/9780080993591/materials-experience

12 Zdroj: https://www.sciencedirect.com/book/9780128192443/materials-experience-2


Znáš zajímavý odkaz, který v databázi chybí? Chceš se podělit o svůj příběh? Zajímal by tě konkrétní rozhovor?


Projekt byl obnoven za podpory Specifického výzkumu FaVU VUT a jedná se o jeden z výstupů disertační práce Valentýny Landa Filípkové.
Webdesign 2022 — Pavel Holomek